Kinship

ADD YOUR NAME: Kinship carers in Wales need you to #ValueOurLove

Every child needs a loving home. That’s why grandparents, aunts and uncles, siblings and family friends across Wales are stepping up to raise children when their parents can’t look after them. This is known as kinship care.  

Unlike children in foster care, most of these families are not receiving practical or financial support, risking the futures of thousands of children. Love is free, but raising children isn’t.   

Kinship families are falling between the cracks. We can’t let this continue.  

The Welsh Government has a vision to improve children’s social care – this vision must have kinship care at its heart. We are campaigning in Wales to shine a light on the challenges kinship carers face and ask decision-makers to prioritise them as they transform the system. 

Show your support for kinship families today by joining the #ValueOurLove campaign in Wales – and ensure that all kinship carers have the support they need to keep children in the family and out of the care system.  

Support kinship carers. #ValueOurLove.  

 

 

#TrysoriEinCariad a chefnogi gofalwyr sy’n berthynas yng Nghymru

Mae pob plentyn angen cartref cariadus. Dyna pam mae neiniau a theidiau, modrybedd ac ewythrod, brodyr a chwiorydd, a ffrindiau i’r teulu ledled Cymru yn camu ymlaen i fagu plant pan na fydd eu rhieni yn medru gofalu amdanynt. Gelwir hyn yn ofal gan berthnasau. 

Yn wahanol i blant mewn gofal maeth, nid yw’r rhan fwyaf o’r teuluoedd hyn yn derbyn cefnogaeth ymarferol neu ariannol, gan beryglu dyfodol miloedd o blant. Mae cariad yn rhad ac am ddim, ond dim felly magu plant.  

Mae teuluoedd sydd â gofalwr sy’n berthynas yn syrthio drwy’r craciau. Gallwn ni ddim gadael i hyn barhau. 

Mae gan Lywodraeth Cymru’r weledigaeth o wella gofal cymdeithasol i blant – mae hi’n hollbwysig bod gofal gan berthnasau wrth galon y weledigaeth hon. Rydym yn ymgyrchu yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth o’r heriau mae gofalwyr sy’n berthnasau yn eu hwynebu, ac yn gofyn i benderfynwyr i’w blaenoriaethu nhw wrth iddyn nhw drawsnewid y system.

Dangoswch eich cefnogaeth i deuluoedd sydd â gofalwr sy’n berthynas heddiw drwy ymuno â’r ymgyrch #TrysoriEinCariad yng Nghymru – a sicrhau bod holl ofalwyr sy’n berthynas yn cael y gefnogaeth maen nhw ei angen i gadw plant yn y teulu ac allan o’r system ofal. 

Cefnogwch ofalwyr sy’n berthnasau. #TrysoriEinCariad.